• Diabetologist in Thane Diabetologist Thane
DR. DILIP GAITONDE
CATARACT, REFRACTIVE & LASIK

VIEW PROFILE

DR. ARUNA GAITONDE
ANAESTHETIST

VIEW PROFILE

DR. SHARANG WARTIKAR
RETINA SURGEON

VIEW PROFILE

DR. NIKHIL NEGALUR
CATARACT, REFRACTIVE & LASIK

VIEW PROFILE

DR. MITHILA GAITONDE-NEGALUR
PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY, SQUINT & NEURO-OPHTHALMOLOGY

VIEW PROFILE

DR. KETAKI GAITONDE- BUARIA
ANTERIOR SEGMENT SURGEON

VIEW PROFILE